Het 'MICKEY MAGAZINE'

In België zijn altijd Disney comics in de handel verkrijgbaar. In Vlaanderen zijn dat de magazines gepubliceerd in Nederland en voor Wallonië zijn dat deze uit Frankrijk. Er was echter een tijd waar België zijn eigen Disney comic publiceerde.

Van 1950 tot 1959 publiceerde NV Drukkerij voor Nijverheid en Financiën het 'Mickey Magazine'. Van dit magazine werd er een Vlaamse en een Franse versie gedrukt, deze verschenen wekelijks en kostten 6 Belgische Franken.

disney comicks mickeyHet blad had een groot formaat en werd gedrukt op een soort krantenpapier. Het telde 20 pagina's waarvan de helft in kleur. Het gebruikte lettertype was vrij groot waardoor de pagina's niet al te veel tekst bevatten en ook de foto's waren van mindere kwaliteit. Het magazine droeg als Vlaamse ondertitel 'Het blad voor kleine en grote kinderen' en voor de Franstalige versie was dat 'Le journal des petits et des grands enfants'.
De inhoud bestond uit puzzels, verhalen, strips (van o.a. Carl Barks) en een brievenrubriek. Daar er in de jaren '50 heel wat Belgische families in Congo woonden, bevatte deze rubriek regelmatig brieven vanuit Congo met oproepen voor Belgische pennenvriendjes.

Na de stopzetting van de publicatie in 1959 had België geen eigen magazine meer. Vanaf toen waren de Vlamingen aangewezen op de Nederlandse publicaties en de Walen op de Franse. Hoewel het Donald Duck blad reeds in Nederland gedrukt werd sinds 1952, duurde het toch tot 1959 vooraleer het verkrijgbaar was in België. 

Bron:  http://www.wolfstad.com/dcw/belgium/mickey-magazine-dutch/