Aanbieding

De clubbladen van Meet The Magic kunnen nu nog besteld worden.

Gebruikersvoorwaarden

VZW Meet the Magic® is op geen enkel wijze aangesloten of verbonden met Disneyland Paris, Euro Disney SCA of The Walt Disney Company. Het bezoek aan deze website betekent dat de bezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Auteursrechten

De auteursrechten zijn van toepassing op deze website en op alle initiatieven van
VZW Meet the Magic®.

Intellectuele eigendomsrechten

De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van VZW Meet the Magic® en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen in aan te brengen. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook -elektronisch, mechanisch of anders - zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door VZW Meet the Magic®, Krekelgrachtstraat 26 te 3770 Riemst.

Externe links

Deze site bevat links naar andere websites. VZW Meet the Magic® is niet verantwoordelijk voor het bestaan en de inhoud van deze websites. Eenieder die gebruik maakt van deze links is zich ten volle bewust van het feit dat het Internet materiaal kan bevatten dat tegen de goede zeden indruist en dat schadelijk kan zijn. VZW Meet the Magic® kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in adressen van websites of domeinnamen op deze sites.

Handelsmerken

Sommige namen, foto's en logo's die op deze site worden gebruikt zijn beschermde handelsmerken.